Popis činností elektromagnetických ventilov.

chemicka odolnost elektromagnetickeho ventilu V tomto článku Vám ukážeme ako funguje elektromagnetický ventil. Základné princípy fungovania v regulačných systémoch v kombinácii s cievkou. Text je doplnený o technícké nákresy. Či už ste profesionálny technik alebo technik amatér vysvetlíme Vám ako funguje celý proces regulácie prietoku média v kombinácii elektromagnetický ventil, cievka, médium.


ako funguje solenoidny ventil

Elektromagnetický ventil 2/2 v základnej polohe uzatvorené (NC) - priamoovládané

V základnej (kľudovej) polohe, pružina spoločne s pretekajúcim médiom pritláča jadro k sedlu telesa ventila. Ventil je uzatvorený. Po privedení napätia na cievku je jadro prestavené do činnej polohy to znamená, že prietok média ventilom je otvorený.

ako funguje solenoidny ventil

Elektromagnetický ventil 3/2 v základnej polohe uzatvorené (NC) - priamoovládaný

V základnej (k¾udovej) polohe je sedlo v telese uzavreté jadrom pomocou pružiny. Vstup 1 uzavretý, cesta 2-3 otvorená. Po privedení napätia do cievky je jadro prestavené do činnej polohy pôsobením sily cievky a pretekajúcim médiom to znamená, že prietok média sedlom ventila je otvorený.

ako funguje solenoidny ventil

Elektromagnetický ventil 2/2 v základnej polohe uzatvorené (NC) - nepriamoovládané

Jadro ventila je v základnej polohe a uzatvára odtokový otvor v prírube. Tlak pretekajúceho média sa pomocným otvorom dostáva nad membránu čím je prietok cez ventil uzatvorený. Po privedení napätia do cievky je jadro prestavené do činnej polohy, odtokový otvor v prírube sa otvorí. Odtlakovaním priestoru nad membránou dôjde k zmene diferenciácie a zdvihnutiu membrány čím dôjde k prietoku média sedlom ventila. Pre funkčnosš ventila je nevyhnutný rozdiel tlakov p - p .

ako funguje solenoidny ventil

Elektromagnetický ventil 2/2 v základnej polohe uzatvorený (NC) - nútene ovládané

Jadro ventila v základnej polohe pomocou pružiny uzatvára pomocné sedlo na membráne. Médium sa dostáva pomocným otvorom nad membránu čím ju pritlačí na sedlo. Prietok ventila je uzatvorený.Po privedení napätia do cievky je jadro prestavené do činnej polohy, čím je odtlakovaný priestor nad membránou cez pomocné sedlo. Pôsobením sily cievky a pretekajúceho média sa membrána zdvihne a otvorí sa prietok média sedlom ventila.

Opýtajte sa našich odborných poradcov na presné informácie. Radi Vám poradia a vysvetlia fungovanie elektromagnetických ventilov v praxi a poradia pri voľbe aký solenoid je vhodný práve pre Váš regulačný systém..