Elektromagnetický ventil Danfoss - premyslená regulácia prietoku.

Elektromagnetické ventily Danfoss Vám vďaka svojím vlastnostiam poskytujú vyvážený pomer medzi vysokou kvalitou a dostupnou cenou. Práve preto sú dokonalou voľbou pre celú radu priemyslových aplikácií. Tieto elektromagnetický ventily sú bezúdržbové a navrhnuté tak, aby Vám spoľahlivo slúžili veľa rokov.

Tri spôsoby ako účinne regulovať média pomocou elektromagnetických ventilov

Elektromagnetické ventily

elektromagnetický ventil

Elektromagnetické ventily poskytujú jednoduchý spôsob kontroly a regulácie kvapalín a plynov.

  Ponúkame Vám tri typy elektromagnetických ventilov:
 • Priamo riadené elektromagnetické ventily
 • Nepriamo riadené elektromagnetické ventily
 • Elektromagnetické ventily s pomocným zdvihom

Elektromagnetické ventily sa používajú predovšetkým k regulácii nízkeho až vysokého prietokového množstva média s obmedzeným množstvom nečistôt.
  Pred aplikáciou elektromagnetického ventilu si zvážte požiadavky na reguláciu a vyberte si z dvoch rád ten správny elektromagnetický ventil:
 • Kompaktná rada A elektromagnetických ventilov
 • ponúka elektromagnetické ventily malých rozmerov všade tam, kde je potrebná regulácia v malom priestore
 • Vysoko výkonná rada B elektromagnetických ventilov
 • odolné a univerzálne elektromagnetické ventily pre reguláciu prietoku v priemyselných aplikáciách a v topných a sanitárnych systémoch.

VENTILY S PNEUMATICKÝM SEDLOM

elektromagnetický ventil

Ventily s pneumatickým sedlom sú skonštruované pre využitie v špeciálne vysokonáročné aplikácie. Tieto robustné ventily sú ideálnou voľbou pri regulácii médií s vysokým obsahom nečistôt, vysokou viskozitou, vysokých okolných teplôt, vysokých teplôt regulovaných médií a pri vysokom množstve regulovaného média.
Sú vhodné k aplikácii aj do vlhkého prostredia, do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a je možné ich použiť aj v prípade nízkeho či neznámeho tlaku.

SAMOČINNÉ TERMOSTATICKÉ VENTILY

elektromagnetický ventil

Samočinné termostatické ventily predstavujú jednoduchý a spoľahlivý spôsob regulácie teploty vodou chladených prístrojov. Ku svojej aktivácii nevyžadujú vzduch ani elektrickú energiu, nie sú citlivé na znečistenie a tlaku vody, čiže poskytujú najvyššiu mieru odolnosti.