Chemická odolnosť materiálov elektromagnetických ventilov voči pretekajúcemu médiu.

chemicka odolnost elektromagnetickeho ventilu Prinášame Vám podrobný prehľad rôznych materiálov použitích pri výrobe elektromagnetických ventilov a ich vplyve na možnosť využitia ventilu v dannom prostredí resp. v regulačnom systéme. Tento prehľad Vám pomôže pri výbere správneho elektromagnetického ventilu.

Či už je to voda, horúca voda alebo čpavok či benzín každý ventil má presne stanovené prostredie, na ktoré je určený. Správnou voľbou elektromagnetického ventilu zabezpečíte bezproblémové a bezpečné fungovanie prietoku média.


Prehľad chemickej odolnosti elektromagnetických ventilov vzhľadom na použitý materiál

Legenda (Legend):
vhodny ventil - Vhodný (Siutable) elektromagnetický ventil
nevhodny ventil - Nevhodný (Unsiutable) elektromagnetický ventil
Médium Materiál telesa Tesnenie
Mosadz
(Brass)
Bronz
(Bronze)
Hliník
(Aluminium)
Nerez oceľ
(Stainless steel)
Liatina
(Cast iron)
NBR EPDM FPM VMQ PTFE
Acetón (Acetone) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Acetylén (Acetylene) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Butylalkohol (Butanol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Etylalkohol (Ethyl alcohol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Metylalkohol (Methyl alcohol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil
Propylalkohol (Propanol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Argón (Argon) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Benzín (Petrol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Benzol (Benzol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Bután (Butane) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Hydroxid sodný (NaOH) nevhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Chlór suchý (Dry chlorine) nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil
Chloroform (Chloroform) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Čpavok plynný (Gasseous ammonia) nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Dusík (Nitrogen) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Etylén (Ethylene) vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Etylénglykol (Etylenglycol) nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Freón 12 (Freon 12) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Freón 22 (Freon 22) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Glycerín (Glycerine) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Glykol (Glycol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Kyslík (Oxygen) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Metán (Methane) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Metanol (Methanol) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Olej minerálny (Mineral oil) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Olej syntetický (Syntetic oil) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Olej silikónový (Silicone oil) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Olej rastlinný (Vegetable oil) nevhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Olej živočíšny (Animal oil) nevhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Oxid uhličitý (CO2) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Perchloretylén (Perchlorethylene) nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil
Peroxid vodíka (Hydrogen peroxide) nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Propán (Propane) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Sírouhlík (Carbon disulphide) nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Sírovodík (Hydrosulphide) nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Svietiplyn (Coal gas) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Terpentín (Turpentíne) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Toluén (Toluene) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Pitná voda (Drinking water) vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Horúca voda (Hot water) vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Demineralizovaná voda (Demineralize water) nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Vodná para (Water steam) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Vodík (Hydrogen) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil
Stlačený vzduch (Compressed air) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Zemný plyn (Natural gas) vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil nevhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil vhodny ventil
Opýtajte sa našich odborných poradcov na presné informácie, ktoré Vám pomôžu pri správnom výbere elektromagnetického ventilu. Radi Vám poradia pri voľbe aký elektromagnetický ventil je vhodný práve pre Váš regulačný systém..