Ako používať

EV251B martel energo Danfoss V tejto príručke sa dozviete ako správne vyberať elektromagnetické ventily, ako ich správne nainštalovať do systému. V návode sa rovnako tak dozviete ako odstrániť prípadné závady v systéme so elektromagnetickým ventilom.

Táto príručka popisuje len mosadzné elektromagnetické ventily. Pre kompletné informácie kontaktujte prosím odborných poradcov.
Vzhľadom na rozsah informácií, ktoré sme sa Vám rozhodli priniesť bude tento manuál k elektromagnetickým ventilom dopĺňaný priebežne.


1. Inštalácia

1.1.Voľba správneho solenoidného ventilu
Solenoid v uzatvorenom systéme
Pre výber solenoidu v uzatvorenom systéme, ktorého typickou vlastnosťou je nízky tlak vyberajte elektromagnetický ventil takto označený:
elektromagnetický ventil v uzavretom systéme
Solenoid v otvorenom systéme
Pre výber solenoidu v otvorenom systéme, ako napríklad syystém s pitnou vodu vyberajte elektromagnetický ventil takto označený:
elektromagnetický ventil v uzavretom systéme

1.2. Smer toku
Aby solenoidný ventil fungoval správne musí byť nainštalovaný tak, aby šípka na telese ventilu smerovala v smere toku.
elektromagnetický ventil smer toku

1.3. Hrydraulický ráz
Hydraulický ráz je typickým výsledkom vysokej rýchlosti média v systéme. (vysoký tlak a vysoká rýchlosť tekutiny prechádzajúcej malým priemerom potrubia. )
Existuje niekoľko efektívnych riešení tohto problému:
 • Zníženie tlaku pomocou inštalácie redukčného ventila pred elektromagnetickým ventilom a pokiaľ je to možné tak rozšírenie priemeru potrubia.
 • Obmedzenie hrydraulického rázu pomocou inštalácie pružnej hadice alebo pružného nárazníka pred elektromagnetickým ventilom
 • Použitím elektromagnetických ventilov typu EV220B 15 - 50 Vyrovnávacia tryska môže byť nahradená verziou s menším priemerom čím sa získa dlhší uzatvárací čas.
elektromagnetický ventil vyrovnavacia tryska

1.4. Potrubie
Potrubie musí byť na obidvoch stranách bezpečne upevnené
elektromagnetický ventil potrubie

1.5. Skúšobný tlak
Pri aplikácii skúšobného tlaku musia byť všetk ventily v systéme otvorené. Existujú 3 spôsoby ako to spraviť:
 • aplikáciou napätia na cievku
 • otvorením ventila manuálne (ak máte k dispozícii doplnok pre manuále ovládanie)
 • elektromagnetický ventil otvorenie
  Manuálna otváracia jednotka nie je štandardne dodávaná k soleidnému ventilu.
  Nikdy nezabudnite našrúbovať otváraciu jednotku späť (v smere hodinových ručičiek) ešte pred spustením systému. Ak tak neurobíte soelnoidný ventil sa nebude môcť uzvieť.
 • Pripojením premanetného magneta

1.6. Doťahovanie
Pri doťahovaní spojov potrubia vždy používajte protisilu, tzn. požijte kĺúč na telese ventila aj na potrubí.
elektromagnetický ventil dotahovanie

1.7. Nepriamo ovládané elektromagnetické ventily a ventily s pomocným zdvihom
elektromagnetický ventil nepriamo ovladany
elektromagnetický ventil pomocny zdvih

1.8. Priamo ovládané elektromagnetické ventily
elektromagnetický ventil priamo ovladany
elektromagnetický ventil priamo ovladany

1.9. Cievka k solenoidnému ventilu
Vždy skontrolujte správne prevádzkové napätie cievky (viď. text na cievke "Volt"). Ubezpečte sa, že danné údaje sú správne (napätie a frekvenca) a že odpovedajú prívodu. Ak by tieto údaje spolu nekorešpondovali môže dojsť k poškodeniu - vyhoreniu cievky. Pokiaľ je to možné vždy vyberajte cievky s jednou frekvenciou. Vyžarujú menej tepla ako verzie s dovma frekvenciami.
elektromagnetický ventil cievka

Cievka solenoidu má tri kolíky. Prostredný kolík je označený ako na obrázku a musí byť uzemnený. Ostatné dva kolíky sú terminály cievky a každý z nich môže by použitý ako fáza alebo ako nulový vodič.
elektromagnetický ventil cievka

Pri montáži "clip-on" cievky ju iba jemne pritlačte na armatúru pokiaľ nezaklapne na miesto. Pre nadadením cievky by na samotnú armatúru mal byť nasadený O-krúžok. Kabelová priechodka musí byť vždy správne zašrúbovaná!
elektromagnetický ventil cievka

1.10. Káblové pripojenie
Kabel inštalujte vždy ako je zobrazené na obrázku. Je dôležité aby voda nevtekala do svorkovnice
elektromagnetický ventil kablove
Aby sa do svorkovnice nedostala voda musí byť celý obvod kábla v priechodke dobre utesnený. Používajte preto guľaté káble. Jedine tento typ káblov môže byť efektívne utesnený.
elektromagnetický ventil kablove
Všimnite si farieb na káblovom vedení. Žltá / zelená vždy označuje uzemnenie. Ostatné vedenie by mali byť použité pre fázu a nulový vodič.
elektromagnetický ventil kablove

Opýtajte sa našich odborných poradcov na tento ventil. Radi Vám poskytnú komplexné informácie o možnostiach inštalácie elektromagnetických ventilov.